close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 18 kwietnia 2017

  Ambasador RP Andrzej Kanthak złożył ostatnio listy uwierzytelniające w Królestwie Suazi na ręce Króla Mswati III podczas uroczystej ceremonii w sali audiencyjnej w Pałacu Królewskim Lozitha.

   

   

  Podczas uroczystości Król Mswati III i Ambasador RP Andrzej Kanthak wygłosili krótkie przemówienia.

   

  Ambasador Andrzej Kanthak wyraził nadzieję, że w trakcie pełnienia jego misji dyplomatycznej nastąpi dalszy rozwój i wzmocnienie przyjaznych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Suazi, w tym stosunków politycznych, a także w dziedzinie współpracy gospodarczej i kulturalnej.  Ambasador RP zaakcentował w swoim przemówieniu, że gospodarka Polski jest stabilna i jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie, otwartą na nowe rynki i możliwości współpracy, zwłaszcza z krajami afrykańskimi.

   

  Król Mswati III w swoim przemówieniu podkreślił wkład Polski - państwa członkowskiego Unii Europejskiej - w przeobrażenia dokonujące się w rolnictwie, szkolnictwie, systemie zdrowotnym oraz pozostałych sektorach społecznych Królestwa Suazi.  Wyraził również nadzieję, że podczas misji dyplomatycznej pełnionej przez Ambasadora Andrzeja Kanthaka nastąpi wzrost inwestycji dokonywanych przez polskich przedsiębiorców w Królestwie Suazi, a także rozwinie się współpraca w dziedzinie turystyki. Ambasador Andrzej Kanthak uzyskał zapewnienie Króla Mswati III o poparciu Królestwa Suazi dla kandydatury Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019.

   

  W trakcie uroczystości Ambasador RP Andrzej Kanthak dokonał przeglądu kompanii narodowej Królestwa Suazi.

   

   

   

   

  Uczestnicy uroczystej ceremonii wysłuchali również hymnu polskiego odegranego przez orkiestrę.

   

  Po części oficjalnej uroczystości odbyła się prywatna rozmowa pomiędzy Królem Mswati III i Ambasadorem RP Andrzejem Kanthakiem.

   

  Wizyta Ambasadora RP w Królestwie Suazi była także okazją do spotkania Ambasadora Andrzeja Kanthaka z Ministrem Spraw Zagranicznych Królestwa Suazi Mgwagwa Gamedze.

   

   

   

  Zdjęcia: Ambasada RP w Pretorii

  DSC_0313
  DSC_0316
  DSC_0318
  DSC_0325
  DSC_0326
  DSC_0350
  DSC_0357

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: