close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 21 listopada 2017

  – Zawsze dążyliśmy i dążymy do tego, by Polska była liczącym się uczestnikiem polityki europejskiej i światowej – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas jubileuszowego Forum Polityki Zagranicznej zorganizowanego przez Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych.

   

  Wystąpienie szefa polskiej dyplomacji poświęcone było  globalnym wyzwaniom polskiej polityki zagranicznej w kontekście członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności współpracy sojuszniczej i mechanizmom międzynarodowym, które są gwarantem skutecznej polityki bezpieczeństwa.

  – Trudno jest mówić o bezpieczeństwie w bezpośrednim sąsiedztwie w oderwaniu od kontekstu regionalnego i globalnego – zaznaczył minister Waszczykowski. Wyjaśnił jednocześnie, że w reakcji na aktualną sytuację w naszym regionie Polska podejmuje działania o charakterze wielokierunkowym, oparte na różnych formach współpracy w ramach polityki międzynarodowej. Wymienił w tym kontekście wymiar sojuszniczy związany z NATO, wymiar unijny wynikający z członkostwa Polski w UE, a także wymiar kontynentalny i globalny.

  Szef MSZ podkreślił, że w następstwie decyzji podjętych w trakcie szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. bezpieczeństwo naszego regionu uległo radykalnej poprawie. Przypomniał także, iż jednym z ważniejszych osiągnięć warszawskiego szczytu było ogłoszenie deklaracji o współpracy Sojuszu i Unii Europejskiej. – Do procesu tego podchodzimy z nadzieją i z zainteresowaniem – zaznaczył minister Waszczykowski. Wyraził jednocześnie opinię, że UE nie jest i nie będzie alternatywą dla NATO jako gwaranta bezpieczeństwa Europy Środkowej. – Chcielibyśmy, aby Europejska Inicjatywa Obronna zakładała harmonijne współdziałanie z NATO, była otwarta na wszystkich zainteresowanych i odnosiła się do zagrożeń ze wszystkich kierunków – dodał.

  Odnosząc się do działań na rzecz bezpieczeństwa Polski realizowanych za pośrednictwem OBWE szef polskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że organizacja ta, zarówno jako format polityczny, jak i porozumienie regulujące kontrolę zbrojeń w Europie, nie funkcjonuje właściwie. Minister podkreślił jednak, że ta płaszczyzna dialogu potrzebna jest obecnie bardziej niż kiedykolwiek. – OBWE musi być utrzymana przede wszystkim jako model współistnienia państw na gruncie europejskim, zapewniający poszanowanie ich suwerenności i integralności terytorialnej – zaznaczył.

  W swoim wystąpieniu minister Waszczykowski poruszył także kwestię niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i jego priorytetów. – Nasza aktywność w Radzie będzie logicznym dopełnieniem działań podejmowanych do tej pory głównie na kontynencie europejskim – podkreślił. Wyraził także przekonanie, że polska dyplomacja może wnieść istotną wartość dodaną, zwłaszcza w formie mediacji, w rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom. – Chcemy więcej uwagi poświęcić inicjatywom na rzecz dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego jako elementu zmniejszania napięcia w stosunkach międzynarodowych – zaznaczył szef MSZ. Wyraził również opinię, że Narody Zjednoczone powinny w większym stopniu zająć się nowymi zagrożeniami dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym zagrożeniami o charakterze hybrydowym i cyberbezpieczeństwem.

  Forum Polityki Zagranicznej to wydarzenie cykliczne organizowane przez PISM. W corocznej debacie  na temat polskiej polityki zagranicznej biorą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, korpusu dyplomatycznego oraz środowisk eksperckich i mediów. Tegoroczna edycja forum poświęcona jest problematyce wzmacniania pozycji Polski w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie.

   


  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Wystąpienie Premier Beaty Szydło na Forum Polityki Zagranicznej PISM

  Wystąpienie Ministra Witolda Waszczykowskiego na Forum Polityki Zagranicznej PISM

   

  4796
  4797
  4798
  4799
  4800
  4801
  4802
  4803
  4804

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: