close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 16 maja 2017

  Ambasada RP w Pretorii uprzejmie informuje o możliwości podjęcia studiów wyższych dla cudzoziemców w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

  Studia są w języku polskim, a poprzedza je roczny obowiązkowy kurs języka polskiego. Zarówno kurs, jak i same studia są bezpłatne.

  Kandydaci muszą złożyć w Ambasadzie RP w Pretorii następujące dokumenty:
  - wypełniony wniosek
  - świadectwo maturalne z Apostille;
  - wykaz ocen (uwaga, w przypadku studiów medycznych konieczne jest posiadanie bardzo dobrych ocen z biologii, matematyki, fizyki i chemii);
  - zaświadczenie z Ministerstwa Edukacji, że oceny uzyskane na maturze uprawniają do podjęcia studiów wyższych na uczelni każdego typu, zarówno w kraju wydania świadectwa, jak i za granicą;
  - ubezpieczenie medyczne na cały rok akademicki;
  - środki pozwalające na utrzymanie się w Polsce i opłacenie zakwaterowania w akademiku studenckim (ok. 300 EURO na miesiąc);
  -  zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, wyłonienie stypendystów odbędzie się w drodze konkursu. Zgłoszenia prosimy przekazywać na adres Ambasady RP w Pretorii, 14 Amos street, Colbyn 0083, Pretoria.

  Załącznik: kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce w innych językach.

  Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 lipca 2017 r.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.buwiwm.edu.pl oraz http://studyinpoland.pl/en/.  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego przygotowało następujące portale: www.go-poland.pl oraz  www.wybierzstudia.nauka.gov.pl dla cudzoziemców planujących studiowanie w Polsce.

   

   

  Zdjęcie: z archiwum MSZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: