close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • POŚWIADCZENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  Wnioskodawca powinien umówić się na osobistą rozmowę z konsulem (email:  konsulat.pretoria@msz.gov.pl). Podczas spotkania wnioskodawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

   

  1. Formularz, wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę.
  2. Kopię ważnego dowodu tożsamości.
  3. Dokument potwierdzający obecne obywatelstwo wnioskodawcy:  ważny paszport lub akt naturalizacji (opatrzony Apostille i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).
  4. Szczegółowy życiorys w języku polskim, opatrzony datą i podpisem wnioskodawcy, zawierający informacje dotyczące polskich przodków oraz informacje dotyczące okoliczności, w których wnioskodawca (lub jego rodzice lub dziadkowie) opuścił Polskę i przybył do RPA.
  5. Akt urodzenia, opatrzony Apostille i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  6. Akt małżeństwa (jeśli wnioskodawca zawarł związek małżeński), opatrzony Apostille i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  7. Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie wnioskodawcy, np. obywatelstwo rodziców w chwili urodzenia wnioskodawcy, ostatnie miejsce pobytu w Polsce, kopie polskich paszportów rodziców lub dziadków, itd.
  8. Deklaracja dotycząca pełnomocnika w Polsce, który będzie upoważniony do odbioru dokumentów wnioskodawcy z polskiego urzędu. W tym celu należy wypełnić pełnomocnictwo.
  9. Opłata: R1140, gotówką przy składaniu dokumentów.

    

   Czas oczekiwania od 6 do 10 miesięcy.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: