close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • Aby zarejestrować w Polsce Południowo-afrykański akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu należy złożyć następujące dokumenty:

   

  Rejestracja za pośrednictwem Konsulatu

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Oryginał pełnego (Unabridged) aktu: oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi.
  2. Akty muszą posiadać Apostille: jest to legalizacja, którą można otrzymać bezpłatnie w „Department of International Relations and Cooperation” (DIRCO), adres: OR Tambo Building, 460 Soutpansberg road, Rietondale, Pretoria (08:30-13:00 od poniedziałku do piątku).
  3. Tłumaczenie aktu dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  4. Wypełniony i podpisany wniosek (w przypadku dzieci, na wniosku wymagany jest podpis obojga rodziców).
  5. Kopia dokumentu tożsamości lub paszportu wnioskodawcy (w przypadku dzieci, kopie dokumentów obojga rodziców).
  6. Opłata – R1141 w gotówce.

   

  Uprzejmie informujemy, że  można również dokonać rejestracji osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w Polsce. W takim przypadku sugerujemy sporządzenie tłumaczenia na terenie Polski. Pozostałe wymagane dokumenty należy zabrać ze sobą do Polski lub przesłać pełnomocnikowi.

   

   

  Wniosek - akt małżeństwa

   

  Wniosek - akt urodzenia

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: