close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

 • Legalizacja dokumentów (APOSTILLE)

   

  W 2005 roku Rzeczpospolita Polska przystąpiła do międzynarodowej konwencji haskiej znoszącej obowiązek legalizacji dokumentów urzędowych przez przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych. Stronami tej konwencji są prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz wśród krajów akredytacji placówki - Republika Południowej Afryki. Poczynając od 14 sierpnia 2005 r. polskie urzędy konsularne oraz wydziały konsularne przedstawicielstw dyplomatycznych, w tym Ambasada RP w Pretorii, nie przyjmują do legalizacji:

  -               dokumentów sądowych (np. akty rozwodowe, adopcyjne, wyroki sądowe),

  -               dokumentów administracyjnych (np. akty urodzenia, akty małżeństwa),

  -               dokumentów poświadczonych notarialnie,

  -               urzędowych zaświadczeń umieszczanych na dokumentach prywatnych.

   

  Jednocześnie Ambasada RP w Pretorii informuje, że w dalszym ciągu wykonywane są poświadczenie podpisu, weryfikacje tłumaczeń, poświadczenia fotokopii z oryginałem.

   

  Dokumenty z krajów będących stronami konwencji są dopuszczone do obrotu prawnego w Polsce na podstawie poświadczenia zwanego "APOSTILLE". Poświadczeń takich dokonują uprawnione urzędy. W RPA jest to:

   

  a)      Director-General: International Relations and Cooperation 

  adres:   Legalisation Section, Room NE2A-G-094, 460 Soutpansberg Road,

              Rietondale, Pretoria

  telefon: +27 (12) 351 1232 lub +27 (12) 351 1268/9

  e-mail: legalisation@dirco.gov.za

  strona: http://www.dirco.gov.za

  (wydanie Apostille nie wiąże się z opłatą)

  b)      any magistrate or additional magistrate

  c)      any registrar or assistant registrar of the Supreme Court of South Africa

  d)      any person designated by the Director-General: Justice

  adres:   Momentum Building, 329 Pretorius Street, Pretoria, South Africa

              telefon: +27 (12) 315 8300

              e-mail: MeSimelane@justice.gov.za

              strona: www.dojcd.gov.za

   

  W pozostałych krajach akredytacji placówki, nie będących stronami konwencji haskiej, tj.: Botswana, Lesoto, Mozambik, Namibia, Malawi, Suazi, Zambia i Zimbabwe, legalizacji dokumentów można dokonać w Ministerstwach Spraw Zagranicznych ww. krajów.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: