close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WIZY

 • WIZY DO RPA

   

  Obywatel RP wjeżdżający do RPA może przebywać w tym kraju bez wizy przez 30 dni. Nie ma możliwości przedłużenia wizy na miejscu. W przypadku planowania pobytu dłuższego niż 30 dni, należy wystąpić o stosowną wizę w Ambasadzie RPA w Warszawie: http://www.dirco.gov.za/warsaw/consularservices.html

   

  UWAGA: Wyjazd z RPA do kraju ościennego (np. Namibia, Mozambik, Lesotho, Botswana, itd.), a następnie powrót do RPA, jest wliczany przez tutejsze władze imigracyjne w okres 30 dni bezwizowego pobytu cudzoziemca w RPA i nie spowoduje uzyskania w ten sposób kolejnych 30 bezwizowych dni pobytu w RPA.

   

   

  UWAGA:

   

  1 czerwca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące podróżowania małoletnich do RPA. W przypadku małoletniego dziecka podróżującego z/do RPA z obojgiem rodziców, konieczne jest posiadanie aktu oryginału urodzenia dziecka lub jego poświadczonej przez notariusza kopi wraz z jego tłumaczeniem na język angielski.

   

  W przypadku podróży małoletniego dziecka z/do RPA z jednym z rodziców, konieczne jest okazanie pisemnej zgody drugiego rodzica na podróż dziecka. Dokument musi być przetłumaczony na język angielski oraz mieć formę affidavit poświadczonego przez Commissioner of Oaths (w przypadku dokumentu wystawianego w RPA), bądź formę notarialną (w przypadku dokumentu wystawionego w Polsce). Zgoda taka jest ważna przez 3 miesiące od daty sporządzenia dokumentu.

   

  Zwolnienie z posiadania zgody drugiego rodzica na podróż z małoletnim dzieckiem jest możliwe jedynie w przypadku posiadania wyłącznej władzy rodzicielskiej (do okazania konieczny będzie przetłumaczony na język angielski prawomocny wyrok Sądu w tej sprawie) lub śmierci drugiego rodzica (do okazania akt zgonu przetłumaczony na język angielski).

   

  Okazanie w/w dokumentów jest wymagane w punktach granicznych RPA oraz na lotniskach tranzytowych mających bezpośrednie połączenie z RPA. Osoba nie posiadająca wymaganych dokumentów nie zostanie wpuszczona wraz z dzieckiem na pokład samolotu lecącego do RPA.

   

  Jednocześnie informujemy, że od 1 października 2016 roku powyższe regulacje dotyczą również podróży z małoletnim dzieckiem do Botswany.

   

   

   

  WIZY DO POZOSTAŁYCH PAŃSTW AKREDYTACJI

   

  Informacja na temat wymogów wizowych dla obywateli RP udajacych się do pozostałych państw akredytacji tj.: Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Suazi, Zambia i Zimbabwe znajduje się w poradniku  zat. „Polak za granicą” oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce zat. Zasady wjazdu obywateli polskich do poszczególnych państw.

   

   

   

  WIZY DO POLSKI

   

  W celu uzyskania informacji nt. procedur wizowych dla obywateli RPA ubiegających się o wizę do Polski,  uprzejmie prosimy o przejście na anglojęzyczną wersję strony internetowej Ambasady.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: