close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZYDATNE LINKI

 • Instytucje państwowe
   

  Sejm

  http://www.sejm.gov.pl/


  Senat

  http://www.senat.gov.pl/

   

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  http://www.prezydent.pl/


  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  https://www.premier.gov.pl/


  Rzecznik Praw Obywatelskich

  http://www.rpo.gov.pl/


  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  http://www.msz.gov.pl/pl

   

   

  Unia Europejska

   

  Komisja Europejska

  http://ec.europa.eu/index_en.htm

   

  Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce

  http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm

   

  Parlament Europejski

  http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/

   

  Parlament Europejski Biuro Informacyjne w Polsce

  http://www.europarl.pl/view/pl/index.html

   

  Partnerstwo Wschodnie

  http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm

   

  Rada Unii Europejskiej

  http://www.consilium.europa.eu/

   

  Rada Europy 

  http://www.coe.int/

   

  Europejska Służba Działań Zewnętrznych

  http://www.eeas.europa.eu/index_pl.htm

   

  Unia Europejska

  http://europa.eu/

   

   

  Instytucje i Organizacje Międzynarodowe

   

  Bank Rozwoju Rady Europy / Council of Europe Development Bank (CEB)

  http://www.coebank.org/index.asp?ChangeLangue=EN

   

  Bank Światowy / The World Bank (IRBD) 

  http://www.worldbank.org/

   

  Bank Światowy w Polsce 

  http://www.worldbank.org/en/country/poland

   

  Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP w Polsce 

  http://www.undp.org.pl/

   

  Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

  http://www.who.un.org.pl/

   

  Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet / United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

  http://www.unwomen.org/

   

  Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Pomocy Dzieciom / United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)

  http://www.unicef.org/

   

  Interpol

  http://http://www.interpol.int/

   

  Międzynarodowa Organizacja Pracy / International Labour Organization (ILO) 

  http://www.ilo.org/

   

  Międzynarodowe Centrum Studiów nad Ochroną i Renowacją Dziedzictwa Kulturowego / International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) 

  http://www.iccrom.org/

   

  Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa / International Fund for Agricultural Development (IFAD) -http://www.ifad.org/

   

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy / International Monetary Fund (IMF)

  http://www.imf.org/

   

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Biuro Regionalne Przedstawiciela dla Europy Centralnej i Wschodniej w Polsce-http://www.imf.org/external/region/bal/rr/index.htm

   

  Międzynarodowy Trybunał Karny / International Criminal Court  (ICC)

  http://www.icc-cpi.int/

   

  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) /Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

  http://www.osce.org/

   

  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w Warszawie

  http://www.osce.org/pl/odihr/elections/13702

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) / United Nations (UN)

  http://www.un.org/

   

  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC) 

  http://www.unic.un.org.pl/

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury / UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

  http://www.unesco.org/

   

  Polski Komitet ds. UNESCO 

  http://www.unesco.pl/

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego /United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

  http://www.unido.org/

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa / Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

  http://www.fao.org/

   

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) -http://www.oecd.org/

   

  Polski Komitet ds. UNESCO

  http://www.unesco.pl/

   

  Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF 

  http://www.unicef.pl/

   

  Powszechny Związek Pocztowy / Universal Postal Union (UPU) 

  http://www.upu.int/

   

  Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich / United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) 

  http://www.unhabitat.org/

   

  Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju / United Nations Development Programme (UNDP) 

  http://www.undp.org/

   

  Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska / United Nations Environmental Programme (UNEP) 

  http://www.unep.org/

   

  Rada Państw Morza Bałtyckiego / Council of the Baltic Sea States

  http://www.cbss.st/

   

  Światowa Organizacja Meteorologiczna / World Meteorological Organization (WMO)

  http://www.wmo.int/

   

  Światowa Organizacja Turystyczna / World Tourism Organisation (WTO)

  http://www.unwto.org/

   

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej / World Intellectual Property Organization (WIPO)

  http://www.wipo.int/

   

  Światowa Organizacja Zdrowia / World Health Organisation (WHO)

  http://www.who.int/

   

  Światowy Program Żywnościowy / World Food Programme (WFP)

  http://www.wfp.org/

   

  Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS / Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) -http://www.unaids.org/

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: