close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SZKOŁA POLSKA PRZY AMBASADZIE RP W PRETORII

 • Szkoła Polska
  przy Ambasadzie RP w Pretorii


  zaprasza dzieci w wieku od 6 lat do nauki języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w klasach szkoły podstawowej I-VIII

   

  • Lekcje prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli wyłącznie w języku polskim;
  • Lekcje są bezpłatne!
  • Od uczniów wymagana jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie; podstawowym, który umożliwia porozumiewanie się oraz zrozumienie poleceń nauczyciela;
  • Zajęcia odbywają się w jeden weekend w miesiącu, w budynku Ambasady, 14 Amos Street, Colbyn, Pretoria;
  • Rok szkolny trwa 10 miesięcy w okresie od września do czerwca;
  • Na koniec roku szkolnego każdy uczeń, który zaliczył wszystkie prace kontrolne oraz uzyskał pomyślną ocenę z egzaminów otrzymuje polskie świadectwo ukończenia klasy pod warunkiem uczęszczania do odpowiedniej (równoległej) klasy w szkole miejscowej.
    

  Dzieci przyjmujemy po rozmowie kwalifikacyjnej i/lub przedstawieniu świadectwa ukończenia klasy w szkole w Polsce.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Pretorii, p. Lidią Mon na e-mail: pretoria@orpeg.pl lub monk@mweb.co.za lub telefon: +27 72 226 3949.


  Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się w dniach 14-15.09.2019 r.


  Zajęcia lekcyjne:

   

  • Edukacja wczesnoszkolna - Beata Kozłowska
  • Język polski - Magdalena Górna
  • Wiedza o Polsce - Lidia Moń


  Daty zajęć:

  I semestr : 

  • 14 i 15 września 2019 r.
  • 5 i 6 października 2019 r.
  • 9 i 10 listopada 2019 r.
  • 30 listopada 2019 r.
  • 25 i 26 stycznia 2020 r.


  II semestr:     

  • 22 i 23 lutego 2020 r.
  • 14 i 15 marca 2020 r.
  • 18 kwietnia 2020 r.
  • 16 i 17 maja 2020 r.
  • 6 i 7 czerwca 2020 r.


  Uwaga! - terminy mogą ulec zmianie!

  Podręczniki:

   

  • Edukacja wczesnoszkolna: „Nasza Szkoła” - podręcznik MEN, ćwiczenia – wyd. OPERON;
  • Język polski: „Słowa z uśmiechem” – wyd. WSiP;
  • Wiedza o Polsce: „Ciekawi świata” – wyd. Operon, „Przyrodo, witaj!” – wyd. WSiP
    

  Legitymacje szkolne:

  Prosimy o dostarczenie ich na pierwsze zajęcia. Termin nieprzekraczalny przesłania ich do ORPEGu to 15.10.2019 r.  Druga tura przedłużania legitymacji - marzec 2020. 

  Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: