close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 • Osadnictwo polskie w Afryce Południowej utworzyło się w wyniku kilku fal emigracji. Pierwszych kilka tysięcy osadników przybyło do Afryki w okresie międzywojennym, kolejna liczniejsza fala emigracji, głównie żołnierze Polskich Sił Zbrojnych, osiadła w Afryce w trakcie i po drugiej wojnie światowej. W okresie rozkwitu gospodarczego Afryki (lata 60-te XX w.) miała miejsce kolejna fala emigracji. Największą grupę emigracyjną stanowiła emigracja "solidarnościowa".

   

  Liczebność Polonii w RPA szacowana jest obecnie na ok. 30 tys. osób, skupionych głównie w okręgach przemysłowych i dużych aglomeracjach miejskich. Sytuacja Polaków mieszkających w RPA uległa zmianie wraz z przemianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi zachodzącymi w tym państwie. Na przestrzeni ostatnich lat, z uwagi na występujące zagrożenia, nastroje społeczne, brak poczucia stabilności i perspektyw, wiele polskich rodzin zdecydowało się na migrację do Polski lub innych krajów. Starsze pokolenia kultywują narodowo-patriotyczne tradycje i pragną przekazać je młodszym członkom polskiej społeczności. Działalność w ramach organizacji polonijnych, których jest w RPA kilkanaście, przyczynia się do podkreślenia polskiego dorobku i polskości w różnych jej przejawach.

   

  W życiu polskiej społeczności w RPA znaczną rolę odgrywa polskie duchowieństwo i osoby zakonne. Polscy księża, oprócz organizowania życia religijnego Polonii, prowadzą działalność kulturalną i oświatową; w kościołach i salach parafialnych prowadzone są zajęcia szkolne, organizowania spotkania kulturalne, prowadzone biblioteki z polską książka i filmem. Wiele ośrodków szkolnych i przedszkolnych jest prowadzonych przez polskie zakonnice. Ambasada wytrwale wspiera tę działalność, m.in. za sprawą współpracy w realizacji 'małych grantów' Polskiej Pomocy Rozwojowej. Większość organizacji polonijnych współpracuje z Ambasadą RP w Pretorii, będąc inicjatorem lub współuczestnikiem wielu wydarzeń i uroczystości. Szczególnie uroczyście obchodzona jest rocznica Lotów nad Warszawę, upamiętniająca bojowy czyn lotników południowoafrykańskich niosących pomoc Powstańcom Warszawskim w sierpniu 1944 r. Ambasada utrzymuje także stałe kontakty z redakcjami biuletynów organizacji polonijnych.

  Tagi: Polonia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: