close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • BIULETYN INFORMACYJNY

 • 24 lipca 2018

  Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

  Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login.

  Można je składać w terminie od 10 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.

  Z zasadami naboru można również zapoznać się na stronach NAWA pod adresem
  https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii/ogloszenie, oraz z regulaminem Programu (https://nawa.gov.pl/images/Polonia---doktoranckie/Regulamin-Polonia-III.pdf).

  Program oferuje młodzieży polskiego pochodzenia z krajów Państwa akredytacji możliwość odbycia  w Polsce, w trybie stacjonarnym, studiów trzeciego stopnia w uczelniach  podległych MNiSW, jak też oferuje możliwość otrzymania stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie odbywania tej formy studiów. Celem programu realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych trzeciego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: