close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE AFRYKANISTYCZNE W POLSCE

 • ORGANIZACJE AFRYKANISTYCZNE W POLSCE

   

   

  Nazwa Organizacji

  Dane kontaktowe

  Cel działalności

  AfryKamera

  ul. Świetlana 7 m.6-7, 02-427 Warszawa

  e-mail: afrykamera@afrykamera.pl

  www.afrykamera.pl

  Ogólnopolski Festiwal Filmów Afrykańskich rozpoczął swoją działalność w 2006r. Pomysłodawcą festiwalu jest Przemysław Stępień. Organizatorem jest Fundacja FilmGramm. Głównym założeniem festiwalu jest prezentacja dorobku filmowego kinematografii afrykańskiej z ostatnich lat. Festiwal odbywa się co roku w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej.

  Fundacja dla Somalii

  ul. Bracka 18, II piętro, 00-020 Warszawa

  tel: 022 658 04 87, fax: 022 658 13 88

  e-mail: biuro@fds.org.pl

  www.fds.org.pl

  Misją fundacji jest promowanie dialogu międzykulturowego i polityki różnorodności oraz wymiany doświadczeń kulturowych. Fundacja stara się szerzyć ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka. Wspiera imigrantów w Polsce.

  Instytut Afrykański

  ul. Jana Kilińskiego 177 lok.12, Łódź

  e-mail: biuro@ia.org.pl

  www.ia.org.pl

  Założony w 2008r przez Johna Abrahama Godson. Celem jest promowanie przyjaźni i partnerstwa między Europą i Afryką oraz krzewienie wiedzy na ten temat poprzez informację, prowadzenie studiów, szkoleń i badań. Jednym z głównych zadań jest wspieranie współpracy i dzielenie się doświadczeniami między instytucjami i organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami, szczególnie tymi związanymi z Unią Europejską i Unią Afrykańską.

  Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych

   

   

  Międzywydziałowe Koło Afrykanistyczne UW

  Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny, UW

  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

  Tel: 022 552 05 17, Tel/fax: 022 826 36 83

  e-mail: afrykanistyka.orient@uw.edu.pl

  www.facebook.com/groups/187961871240973/

   

  Koło naukowe powstało w 2004r, a jego głównym celem jest poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy o kontynencie afrykańskim, zamieszkujących go społeczeństwach i ich kulturze. Koło organizuje m.in. festiwal Dni Afryki i festiwal filmowy Oblicza Afryki.

  Muzeum Afrykanistyczne im. Dr Bogdana Szczygła i Bożeny Szczygieł-Gruszyńskiej w Olkuszu

  ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz

  tel: 032 643 11 20, 32 643 15 39, fax: 032 754 52 96

  http://www.mok.olkusz.pl/index.php/muzea/28-afryka

   

  Jedno z największych w Polsce muzeów prezentujących sztukę i kulturę Afryki.

  Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

  ul. Latawcowa 8/23, 54-130 Wrocław

  e-mail: pcsa@pcsa.org.pl

  www.pcsa.org.pl

  Pozarządowy ośrodek badawczy typu think-tank zajmujący się współczesnymi problemami Afryki Subsaharyjskiej. Głównym celem jest prowadzenie badań i realizowanie projektów dotyczących tematyki afrykańskiej w obszarze ekonomii, nauk politycznych oraz stosunków międzynarodowych. Zawiera bazę danych afrykanistów w Polsce.

  Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne w Warszawie

  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (przy Katedrze Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW)

  e-mail: peteafr@gmail.com

  www.ptafr.org.pl

  Działa od 1990r. Stowarzyszenie interdyscyplinarne w obrębie nauk humanistycznych. Prowadzi działalność naukową, wspiera inicjatywy studenckie, wydaje czasopismo „Afryka”, wydało dwutomową pracę na podstawie debat I Kongresu Afrykanistów Polskich.

  Stowarzyszenie Polska – Afryka Południowa

  ul. Długa 6, 00-950 Warszawa

   

  Stowarzyszenie powstało w 2007r. Celem działania jest upowszechnianie w Polsce wiedzy o krajach regionu południa Afryki oraz szerzenie w tych krajach wiedzy o Polsce. Wspieranie przyjaznych stosunków i współpracy Polski z tym regionem Afryki, organizowanie pomocy humanitarnej, współpracy z Polonią i Polakami zamieszkałymi w krajach regionu, współpraca w realizacji inicjatyw podejmowanych przed Fundację Dziedzictwa Polskiego w RPA.

  Studenckie Koło Afrykanistyczne (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

  ul. Kurta Obitza 1/-, 10-725 Olsztyn

  e-mail: ska.uwm@gmail.com

  https://www.facebook.com/pages/Studenckie-Ko%C5%82o-Afrykanistyczne-UWM/321964404495627

  http://www.struna.edu.pl/baza/studenckie-kolo-afrykanistyczne-uniwersytet-warminsko-mazurski-w-olsztynie/

  Organizacja studencka łącząca studentów zainteresowanych problematyką afrykanistyczną. Działa od 2009r. Głównym celem jest samokształcenie członków w zakresie problematyki afrykanistycznej i popularyzowanie wiedzy o Afryce. Koło organizuje coroczne Dni Afryki w Olsztynie.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: