close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE POLONIJNE

 • Normalizacja wzajemnych stosunków politycznych pomiędzy Polską i Republiką  Południowej Afryki po 1989 roku i otwarcie Ambasady RP w Pretorii, umożliwiły podjęcie przez polską służbę dyplomatyczno-konsularną funkcji politycznych zmierzających do nawiązywania i rozwijania bezpośrednich kontaktów z władzami południowo-afrykańskimi oraz szeroko pojętej współpracy z Polonią południowo-afrykańską. Od początku funkcjonowania polskiej placówki w Afryce Południowej zwracano szczególną uwagę na rozwijanie współpracy z organizacjami polonijnymi. Obecnie istnieje kilkanaście organizacji skupiających Polonię, część z nich powstała jeszcze we wczesnych latach powojennych, jak Stowarzyszenie Techników Polskich, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, część utworzono w latach późniejszych - Zjednoczenia i Stowarzyszenia Polskie w głównych ośrodkach RPA, część powstała stosunkowo niedawno - Fundacja Dziedzictwa Polskiego i Unia Stowarzyszeń Polonijnych w Pretorii. W 1978 roku utworzono Radę Polonii - Afryka Południe, która zrzeszała większość organizacji regionalnych i reprezentowała interesy polskiej społeczności wobec władz RPA i polskich.  Rada Polonii zaprzestała swojej działalności w 2005 roku.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: