close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SYSTEM MAŁYCH GRANTÓW

 • 595/2012 - Podniesienie poziomu nauczania oraz zwiększenie szans zawodowych młodzieży z Kabwe w Zambia -  10 400,00 USD


   

  596/2012 - Podniesienie poziomu nauczania wśród młodzieży z Chingoli w Zambii -17 000,00 USD


   

  614/2012 - Podniesienie poziomu nauczania w szkole w Nkhotakota w Malawi - 16 956,80 USD


   

  615/2012 - Podniesienie poziomu nauczania w Centrum Opieki Dziennej dla Sierot i Biednych Dzieci “Arka Noego” w Zambii (zakup wyposażenia) - 10 700,00 USD


   

  634/2012 - Stworzenie osobom chorym, w tym zakażonym wirusem HIV/AIDS szansy na powrót do aktywnego życia zawodowego i społecznego - 15 000,00 USD


   

  649/2012 - Sumaryczne środki na dokonanie monitoringu projektów zgłoszonych przez Placówkę jako podstawowe w ramach konkursu małych grantów w 2012 r. - 2 175,00 USD


   

  653/2012 - Podniesienie poziomu nauczania w szkole podstawowej w Maputo 9 300,00 USD

   

  Zgodnie z zapisami projektu szkoła została zelektryzowana – tj. każda klasa została wyposażona w oświetlenie.  Został zakupiony sprzęt dydaktyczny. zmniejszenie liczby dzieci w salach szkolnych Zgodnie z planem dyrektor szkoły ustanowił w szkole system 2 zmianowy tj. szkoła dla młodszych klas w godz. 8-12 oraz dla klas starszych od 12-17, w wyniku tego działania zdecydowanie zmniejszyła się liczba dzieci w klasach.


   

  700/2012 - Stworzenie bezpiecznych warunków do nauki i pracy w szkole dla dzieci niewidomych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  - 10 000,00 USD

   

  Zgodnie z zapisem projektu partner zainstalował systemy grzewcze oparte na wykorzystywaniu ciepła zewnętrznego i w ten sposób diametralnie obniżył koszty funkcjonowania ośrodka. Efektem realizacji projektu jest z jednej strony obniżony koszty funkcjonowania ośrodka z drugiej strony uniezależnienie się od dostaw prądu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: